Zijn natuurlijkvriendelijke oevers de oplossing?

Zijn natuurlijkvriendelijke oevers de oplossing?

Onderzocht wordt hoe met slootonderhoud in de toekomst het aantal Amerikaanse rivierkreeften kan worden terugdringen. In het Groene Hart worden daarom 2 onderzoeken tegelijkertijd uitgevoerd om de overlast van de ook in Bodegraven- Reeuwijk voorkomende Amerikaanse rivierkreeften, tegen te gaan.

Onderzocht wordt het effect van natuurvriendelijke oevers en de invloed van slootonderhoud op de aanwezigheid van de rivierkreeften.

Een kale sloot is alleen maar fijn voor de rivierkreeften. Zij graven gangen en hebben hiermee voldoende bescherming. Maar een sloot zonder waterplanten betekent ook dat roofvissen en watervogels, die wel een kreeftje lusten zich niet kunnen verbergen en uiteindelijk uit de sloot verdwijnen. De rivierkreeft heeft zo dus het rijk alleen.

Waterschappen hebben al vele eeuwen lang de zorg voor goed waterbeheer en optimale afwatering. Dat betekent dat voor een goede doorstroming de poldersloten en vaarten schoon moeten blijven, anders kan het overtollige water niet weg. Het is aan boeren en landeigenaren om de sloten van tijd tot tijd schoon te maken, uit te baggeren en van overtollige waterplanten te ontdoen. Dat is al jaren de praktijk en daarom vinden regelmatig zogeheten schouwen plaats door medewerkers van waterschappen. Zij controleren of een sloot schoon genoeg is.

Je hoort Wim Minnaard.