Windmolens in het Groene Hart

Windmolens in het Groene Hart

PVV-NSC-VVD en BBB hebben een akkoord bereikt. Het klimaatbeleid is aardig in tact gebleven. Zo zijn de doelen van het klimaatakkoord: 55% CO2 reductie voor 2023 en klimaatneutraal in 2050 overeind gebleven. Ook is er duidelijk over de salderingsregel; deze wordt zonder overgangsperiode in een keer afgeschaft. De voorzitter van de energie-coöperatie, Jan Bouwens, ziet de plannen echter als wensdenken om de eigen achterban tevreden te stellen. Daarom hebben we heb gevraagd om een verder toelichting.