Samen sta je sterker en ben je rijker

Samen sta je sterker en ben je rijker

De subsidie “Samen naar een duurzame omgeving” is beschikbaar in Gouda en sinds kort Bodegraven-Reeuwijk. Door samen te werken, kunnen buurtbewoners niet alleen kosten besparen, maar ook een grotere positieve impact op hun omgeving realiseren. De subsidie helpt om de betrokkenheid en samenwerking binnen de gemeenschap te versterken, wat bijdraagt aan een duurzamere en aantrekkelijkere leefomgeving.

Inwoners isoleren hun woning en kijken naar andere bronnen die zorgen voor warmte. Buurten zijn vaak op dezelfde manier gebouwd. Daarom is jouw oplossing misschien ook een oplossing voor je buren. Met de subsidie “Samen naar een duurzame omgeving” kunnen inwoners al langer met buurtbewoners samen een project opzetten om te verduurzamen. De subsidie is bedoeld voor kosten voor advies, onderzoek en/of communicatie.

Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een zelfde regeling. Voor de komende 3 jaar is daarvoor in die gemeente een bedrag van 33.333 euro per jaar beschikbaar.

Naast lokale stichtingen, verenigingen en organisaties is het de bedoeling om deze financiële steun te verlenen aan de initiatieven van kleine groepjes bewoners van ten minste drie huishoudens. Aanschafkosten van materialen en dergelijke vallen er niet onder.

© Groene Hart duurzamer

Hier vindt je meer nieuws over;
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda