Jouw huisdier in het wild….

Jouw huisdier in het wild….

Halsbandparkieten spotten kan men tegenwoordige in de vrije natuur. Volgens de laatste telling van Sovon zijn er nu al zo’n 22.000 exemplaren. Zo ook in het Kennedybos in Reeuwijk-Brug. Ze zijn door de mens vrijgelaten en ontsnapt uit volières.
In de zomer kan deze exoot zichzelf prima redden en kan hij ook in de buitengebieden worden aangetroffen. ‘s-Winters hebben de Halsbandparkieten het wel moeilijker om voldoende voedsel te vinden.
Natuur- en vogelbescherming houdt nauw in de gaten of deze exoten niet teveel de inheemse soorten in de weg zitten, maar ziet nog geen enkele aanleiding om in te grijpen. Zij zeggen dat de natuur constant verandert. Er is geen afname van de inheemse soort. Soms kan wel de leefomgeving van de vogels veranderen. Mocht het zorgwekkend worden dan kan met bijvoeren gestopt worden, de vogels kunnen gevangen genomen worden en ook tot afschieten kan worden overgegaan. Op de site van Vogelbescherming Nederland zijn leuke tips te vinden voor een vogelvriendelijke tuin in de winter.