“Op termijn is er een tekort aan drinkwater”

“Op termijn is er een tekort aan drinkwater”

Dat staat voor waterexpert Jos Peters als een paal boven water. “Het altijd maar beschikbaar zijn van drinkwater, loopt ten einde” zo vervolgt hij.

Volgens de waterbedrijven zoals Oasen en Vitens zijn in Nederland besparingen in en om het huis nodig om vanwege klimaatverandering en bevolkingsgroei drinkwatertekort te voorkomen Waterbedrijven moeten meer water winnen, en zijn daarvoor op zoek naar nieuwe bronnen om miljarden liters extra drinkwater te produceren.

Oasen het waterleveringsbedrijf voor onder andere Bodegraven-Reeuwijk zoekt het de komende jaren ook in het vernieuwen van bestaande water winvelden met daarin de winputten. Verschillende winputten zijn verouderd en aan vervanging toe. Om de toekomstige leveringszekerheid van drinkwater in de Goudse regio te waarborgen, wordt er dan ook een water winveld ook opnieuw ingericht. De plannen voor deze werkzaamheden zijn inmiddels in voorbereiding genomen

Je hoort Wim Minnaard