Natuurgebied ’t Weegje

Natuurgebied ’t Weegje

’t Weegje is een prachtig waterrijk en groen veengebied van zo’n 60 hectare. Het ligt tussen Waddinxveen en Gouda. De grote veenplas die er ligt wordt omringd door wandelpaden, knotwilgen en moerasvegetatie. Wandelen, bootje varen, spelen en vissen kan hier allemaal. Aan de noordkant van de plas staat een vogelkijkscherm dat uitkijkt op een weidevogel plas. De grutto, tureluur en watersnip zijn hier vaste gast in het voorjaar. ’t Weegje staat bekend als één van de eerste plekken waar de grutto terugkeert na zijn lange reis uit Afrika. . Wil je dit mooie gebied zelf ontdekken, kijk voor een leuke wandelroute op www.groenehart.nl of www.groenalliantiemiddenholland.nl

Mieke informeert ons.